Board of Directors

Board of Directors for FY 2020

President

Hirokuni AraiTokyo Medical and Dental University

Vice President

Hirofumi TakemuraKanazawa University

Directors

Toru AsaiJuntendo University
Atsushi AmanoJuntendo University
Akihiko UsuiNagoya University
Minoru OnoThe University of Tokyo
Takahiro KatsumataOsaka Medical College
Junjiro KobayashiNational Cerebral and Cardiovascular Center
Tatsuhiko KomiyaKurashiki Central Hospital
Masashi KomedaIseikai Hospital
Yasushi TakagiFujita Health University
Shuichiro TakanashiKawasaki Saiwai Hospital
Hiroyuki TanakaKurume University
Kazuo TanemotoKawasaki Medical School
Hiroshi NiinamiTokyo Women's Medical University
Kimikazu HamanoYamaguchi University
Hirotsugu FukudaDokkyo Medical University
Taiko HoriiKagawa University
Goro MatsumiyaChiba University
Noboru MotomuraToho University Sakura Medical Center
Hitoshi YakuKyoto Prefectural University of Medicine
Hitoshi YokoyamaFukushima Medical University
Yoshinori WatanabeToho University

Auditors

Yoshiro MatsuiHanaoka Seishu Memorial Hospital
Nobuhiko MukoharaHyogo Brain and Heart Center

Secretary Generals

Masao TakahashiHiratsuka Kyosai Hospital
Hiroshi NishidaHarajuku Rehabilitation Hospital

(As of January 1, 2020 Titles omitted)

Honorary Chairperson

Yukiyasu Sezai

Honorary President

Masayoshi Okada

Honorary Member

Shigeaki Aoyagi
Tomio Abe
Tatsuta Arai
Masahiro Endo
Yoshitaka Okamura
Shinichi Osaka
Masami Ochi
Kuniyoshi Ohara
Yasunaru Kawashima
Michio Kawasuji
Shiaki Kawada
Soichiro Kitamura
Hiromi Kurosawa
Shirosaku Koide
Kenichi Kosuga
Sakuzo Komatsu
Nobuya Koyama
Toshihiko Saga
Takeshi Shimizu
Kozo Suma
Hisayoshi Suma
Toshihiro Takaba
Shinichi Takamoto
Yasuo Takeuchi
Tadashi Tashiro
Toshihiko Ban
Takashi Fujiwara
Yasuyuki Hosoda
Tadaaki Maehara
Hikaru Matsuda
Takuro Misaki
Kazutomo Minami
Isao Yada
Yuji Yokote
Ryohei Yozu

FY 2020 Trustees

Toru Asai
Kohei Abe
Atsushi Amano
Hirokuni Arai
Yosuke Ishii
Hironori Izutani
Susumu Isoda
Toshiaki Ito
Hiroshi Imagawa
Hiroyuki Irie
Akihiko Usui
Keiji Uchida
Kiyoyuki Eishi
Yasuhide Okawa
Takayuki Ono
Kenji Okada
Hitoshi Ogino
Shigeyuki Ozaki
Teiji Oda
Minoru Ono
Takahiro Katsumata
Hiroyuki Kamiya
Shunsuke Kawamoto
Takemi Kawara
Megumu Kanno
Keita Kikuchi
Hajime Kin
Yukio Kuniyoshi
Atsushi Kurata
Kiyokazu Kokaji
Junjiro Kobayashi
Kanshi Komatsu
Tatsuhiko Komiya
Masashi Komeda
Yoshikatsu Saiki
Aya Saito
Genichi Sakaguchi
Yoshikado Sasako
Mitsuaki Sadahiro
Yoshiki Sawa
Akira Shiose
Motomi Shiono
Tsuyoshi Shimizu
Hideyuki Shimizu
Tomoki Shimokawa
Kotaro Shiraga
Hankei Shin
Takaki Sugimoto
Akira Sezai
Yasushi Takagi
Shinya Takase
Shuichiro Takanashi
Tamaki Takano
Shinya Takahashi
Toshiki Takahashi
Masao Takahashi
Osamu Tagusari
Shinichi Taguchi
Takahiro Takemura
Hirofumi Takemura
Hiroyuki Tanaka
Hiroyuki Tanaka
Masashi Tanaka
Hiroaki Tanabe
Shigeki Taniguchi
Kazuo Tanemoto
Eiki Tayama
Keiichiro Tayama
Keiichi Tanbara
Yasunori Cho
Kiyoshi Doi
Hirosato Doi
Shigehiko Tokunaga
Akihiro Nabuchi
Hiroshi Niinami
Hiroshi Nishida
Motonobu Nishimura
Yoshiharu Nishimura
Takashi Nitta
Fumikazu Nomura
Hiroaki Hata
Mitsumasa Hata
Michiya Hanyu
Azumi Hamasaki
Kimikazu Hamano
Tetsuya Higami
Takashi Hirotani
Kazuaki Fukahara
Toshihiro Fukui
Sastuki Fukushima
Ikuo Fukuda
Hirotsugu Fukuda
Yoshiaki Fukumura
Tomoyuki Fujita
Toshihiro Fujimatsu
Takabumi Fujimura
Taiko Horii
Kentaro Honda
Munetaka Masuda
Yoshiro Matsui
Goro Matsumiya
Yuji Maruyama
Tomohiro Mizuno
Masahito Minakawa
Naoki Minato
Takeshi Miyairi
Nobuhiko Mukohara
Noboru Motomura
Shigeki Morita
Hitoshi Yaku
Astushi Yamaguchi
Hiroshi Yamamoto
Hitoshi Yokoyama
Shigehiko Yoshida
Satoru Wakasa
Yoshinori Watanabe


(As of January 1, 2020 Titles omitted)